Dne 1. Řijna. 2014 se konalo na sále sokolovny setkání příznivců modelové železnice.

 

Vice se dočtete na stránkách klubu  http://zababov.cz